Rångedala Plantskola hjälper dig med allt från idé till färdig trädgård.

Vi har lång erfarenhet av trädgårdstjänster för privata trädgårdar, bostadsrättsföreningar och företag. Vi erbjuder konsultation, planering, trädgårdsstyling, plantering, trädgårdsstädning, skötsel och beskärning.

Välkommen!

Maila några rader om dina trädgårdsbehov till info@rangedala.nu 

Rådgivning i din trädgård

Här kan vi diskutera allt från förändringar, nyanläggningar eller praktiska skötselråd. Vid ett avtalat möte går vi igenom din trädgård. Vi tittar på platsens förutsättningar och möjligheter och jag ger förslag på lösningar. Tips! Se till att föra anteckningar under vårt möte.

För att du skall få ut så mycket som möjligt av vårt möte kan det vara idé att du förbereder genom att skriva ner dina frågor eller funderingar samt att eventuellt begränsa dig till de platser i trädgården som du vill ha hjälp med eller som du vill börja med.

Tjänsten vänder sig till dig som är:

  • Nybliven ägare till uppvuxen trädgård
  • Trädgårdsägare med egna idéer och som söker ett bollplank
  • Trädgårdsägare som vill förvalta en uppvuxen trädgård
  • Startuppmöte inför nybyggnation.

Pris:

  • 2400kr inkl milersättning (inom 30 min enkel väg från Rångedala Plantskola, vid större avstånd debiteras 500kr/påbörjad timme). I mån av tid kan rådgivningen utökas till en kostnad av 360kr/påbörjad halvtimme.

Funktionsskiss

Här utgår vi från era tankar och platsens förutsättningar för att få till trädgårdens stomme, det innebär placering av uteplatser, insynsskydd, gångstråk, trappor och grönytor (förslag på karaktärsväxter, typ sol, skugga, etc.) för att få till en balans och harmoni som passar er.

Vi utgår från en tomtkarta (kan erhållas från kommunen), där man ser tomtgränser och husets placering. Tillbaka på kontoret sammanställer vi tankar och idéer till en ritning, som visar trädgårdens funktioner i sin helhet. Vi diskuterar förslaget och vi gör de eventuella ändringar som önskas.

Trädgårdsplan i detalj

Är ni ute efter ett heltäckande underlag för att kunna realisera era trädgårdsplaner, då skall ni välja denna tjänst. Här planerar vi även med detaljerna.

Vi börjar med att planera trädgårdens funktioner och utgår från era tankar och platsens förutsättningar för att få till trädgårdens stomme. 

Det innebär planering och placering av uteplatser, insynsskydd, gångstråk, trappor och grönytor mm för att få till en balans och harmoni som passar er. Tankar och idéer ritas ner på en ritning som visar trädgårdens funktioner i sin helhet.

Vi diskuterar förslaget och jag gör de eventuella ändringar som önskas. 

Utifrån funktionskissen fyller vi på med detaljer vad gäller markbeläggningar, växter, insynsskydd, pergolor, murar mm så att vi får en färdig trädgårdsplan. 

Vi kompletterar med bilder och detaljskisser för att ni skall få en känsla hur det färdiga resultatet kan bli. Trädgårdsplanen blir nu ett underlag för att genomföra ert projekt.