Provanto care insektspinnar

För effektiv bekämpning av skadeinsekter
129  kr
Beskrivning
Provanto Insektspinnar bekämpar bladlöss och mjöllöss/vita flygare på prydnadsväxter inomhus. Produkten verkar systemiskt och sprider sig genom växtrötterna ut till övriga växt delar, vilket ger växten ett långsiktigt skydd i upp till 9v. Får ej användas på ätliga växter.