Showing all 7 results

Häck

Att inhägna tomten med häck blir både vackert och billigt. Utmärkta rumsbildare i trädgården och ger insynsskydd och bullerdämpning. Skapar ett behagligare klimat med bättre förutsättningar för dina egna odlingar. Häckplantor säljs som barrotade plantor eller odlade i kruka. Barrotade plantor planteras, mars-slutet av maj eller oktober-december. Krukodlade häckplantor kan planteras hela året när det inte är tjäle. Detta är ett utvalt e-handelssortiment bland våra häckplantor. Besök våra butiker för ett större utbud.