Grundstammar till fruktträd

Tips och råd!

Grundstammar till fruktträd

Grundstammar till fruktträd pdf

Ett fruktträd består i de allra flesta fall av två delar, en fruktsort som är ympad på ett mycket ungt träd (spö) av en annan sort, denna del kallas grundstam. Du kan se ympstället på trädet som en liten knöl längst ner på stammen. Grundstammen är viktig, den bestämmer trädets tillväxt och delvis härdigheten.

En starkväxande grundstam ger i allmänhet större träd med god jordförankring och stadiga grenar. Svagväxande grundstammar ger mindre träd med klenare rotsystem som gör att trädet inte står lika stadigt. Vi rekommenderar att stödstolparna till svagväxande träd får sitta kvar vid trädet hela dess livstid (använd impregnerade stolpar).

Svagväxande grundstammar gör att trädet oftast börjar bära frukt i tidigare ålder, men när fruktsättningen börjar beror också på sorten. De är också lämpliga att använda om du vill spaljera trädet. Härdigheten på trädet är också beroende av vilken sort som ympas på grundstammen.

Träd på svagväxande grundstammar har kortare livslängd. Ett äppleträd på grundstammen A2 kan bli 100 år medan ett svagväxande träd har ca hälften så lång livslängd.

Äpplegrundstammar:

A2: Den vanligaste grundstammen. Ger en kraftig tillväxt och stadig rot med god jordförankring. Bra härdighet. Trädet står stadigt och ger god skörd, men det kan ta några år innan det bär frukt. Grundstammen är härdig upp till zon 6. Planteringsyta 15-25 m2 beroende på sort och jordmån.

B9: är en svagväxande grundstam som ger ett mindre träd, endast 35 % av storleken jämfört med A2. Roten blir svagare och jordförankringen inte lika stark så stödstolparna bör sitta kvar hela trädets livstid. Trädet börjar bära frukt tidigt. B9 har den bästa härdigheten av alla grundstammar. Planteringsyta 6-8 m2 beroende på sort och jordmån.

MM106: är en medelstarkt växande grundstam som ger tidig bördighet och hög avkastning. Träden bryter tidigt på våren och avmognar sent på hösten. Trivs bra på sandig lera och klarar fint platser med mindre vattentillgång. Vid dåligt dränerade jordar drabbas den lätt av kragröta. Härdig till zon 3.

MM111: har ett medelstarkt växtsätt och ger ett väl förankrat träd som är torktåligt. Trivs i mullrik, något lerhaltig sandjord. Ger tidig bördighet men mindre med avkastning. Zon 4.

Pärongrundstammar:

Pyrus communis: starkväxande, ger stora träd med bra rot och god jordförankring. Fruktsättningen kan ta några år. God härdighet. Planteringsyta 15-25 m2 beroende på sort och jordmån.

Pyrus communis `Pyrodwarf´: Svagväxande och härdig. Bär frukt tidigare, efter 3-4 år. God härdighet. Planteringsyta 8-12 m2 beroende på sort och jordmån.

Körsbärsgrundstammar:

Prunus avium: Starkväxande, ger stora träd med god förankring i jorden. Något senare fruktsättning. God härdighet, upp till zon 5. Planteringsyta 15-25 m2 beroende på sort och jordmån.

Prunus `Gisela 5´: Svagväxande. Träden blir endast 35% av storleken jämfört med P. avium. Börjar bära frukt tidigt, 2-3 år efter plantering. Grundstammen har mycket god härdighet, upp till zon 6. Bildar inga rotskott. Planteringsyta 9-12 m2.

Plommongrundstammar:

Prunus cerasifera: Starkväxande med god jordförankring. Något senare fruktsättning. God härdighet. Planteringsyta 15-20 m2

Prunus `St. Julien´: En mer svagväxande grundstam än P cerasifera. Träden blir 70 % av storleken jämfört med P cerasifera. Börjar bära frukt 3-4 år efter planteringen. Mycket god härdighet. Planteringsyta 10-15 m2 beroende på sort och jordmån.

Prunus `Pixy´: Svagväxande och härdig. Träden blir endast 30 % av storleken med P cerasifera. Börjar bära frukt redan 2-3 år efter plantering. Mycket god härdighet. Planteringsyta 6-8 m2 beroende på sort och jordmån.