Support

Sök bland frågorna
Vanliga frågor
Vad innebär växtzon och härdighet?
+

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så "öar" med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt - det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A - D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte

När kan jag plantera?
+

Buskar, häckväxter, träd, rosor, fruktträd och bärbuskar kan planteras under hela året om det är tjälfritt. (snö har ingen betydelse) Dessa växter är i de flesta fall krukodlade och därför går det bra även mitt i sommaren. Häckväxter finns i vissa fall ej krukodlade och planteras då från oktober till slutet av maj.

Perenner, barrväxter och klängväxter planteras från våren när jorden torkat upp något och ända fram till tidig höst. De bör hinna rota sig före vintern, det är oftast vinterfukten perennerna är känsliga mot.

Undervattensväxter och flytväxter till dammen bör planteras lite senare under våren och och under sommaren. Omkring 10/5 - 20/8 men detta beror helt på väderleken.

Blomsterlök som dahlior, gladiolus och övriga sommarblommande sätts på våren. Tulpaner, narcisser, snödroppar och liknande som blommar på våren ska sättas på hösten. Liljor kan sättas både vår och höst.

Jag vill ha växter som klarar sig med så liten skötsel som möjligt. Vad ska jag välja?
+

Det som är bland det mest lättskötta är barrväxter - de flesta växer långsamt och kräver ingen beskärning och är vackra även vintertid. Det finns mycket att välja på både olika växtsätt: krypande, bredväxande eller höga och mycket skiftande färger.

Finns det några växter som trivs i skugga?
+

Ja, det finns många. Här är ett litet urval: Rhododendron, kaprifol, idegran, jättedaggkåpa, astilbe, stjärnflocka och funkia.

Ska klängväxter beskäras?
+

Klängväxter bör beskäras hårt på våren de första åren för att få en kraftigare förgrening.

Ska jag klippa ner perennerna på hösten?
+

Nej, det är bättre att vänta till våren, det ger bättre skydd inför vintern.

Allmänna förkortningar
+

A = Anger diameter på pluggplantors rotklump, i kombination m siffra. 
AP (SR) = Air-Pot (även kallat Spring-ring)
br = bredd
C (co) = krukodlat, containerodlat. Ofta följt av siffra tex C1, som anger storlek.
Ex. C1=Krukodlad 1L
Cv = kultivar, sort
dk = depåklump
E = växten ingår i E-plantsystemet
F = fröförökat, vanlig beteckning för perenner
Fh = färdig häck
fk = frökälla
flst = flerstammigt träd
gr = grenar, antal grenar
Hst = högstam
K (kl) = klump

P = beteckning för krukor (Pot, Potte). Ofta följt av siffra t ex P9, P11
som anger storlek (cm) på sidan på fyrkantskrukor och diameter för rundkrukor.
pack = förpackade växter
pack C = krukpackad växt/containerpackad växt
pack K = klumppackad växt
RCB = växter odlade i rotpåse (Root Control Bag)
sh = stamhöjd, mäts från rothalsen till den nedersta krongrenen (cm).

so = stamomkrets
sol = solitärkvalitet
Sp = species, art
Spp = species, arter
(SR) AP = (Spring-ring) Air-Pot
stbu = stambusk
T = vedartad (Träaktig) stickling eller Toppad
TC/M = mikroförökat
tf = toppförädlat
TH, th = totalhöjd (topphöjd)
Tvk = till vidare kultur, används på ungplanta som ska odlas vidare
V = vegetativt förökat, vanlig beteckning för perenner
V = används i kombination med siffra. Anger volym på
pluggplantors rotklump, till exempel V520 eller V93.
Ø = diameter
3xompl (3x) = 3 gånger omplanterat